Onze werkwijze

Resultaat is waar het ons om gaat, en dan vooral resultaat op de lange termijn. Om dat te bereiken is onze normale werkwijze opgedeeld in vier stappen, four waves:

Wave 1 - Killer Aanbod

Direct starten met een rete goede marketing campagne heeft weinig zin als het aanbod niet klopt. We starten daarom met het formuleren van een killer aanbod. Een aanbod dat direct al aantrekkelijk is voor de ideale klant om te kopen. Een aanbod is niet alleen 'het product' maar is in 1 of 2 zinnen de bestemming dat bereikt wordt met het product.

Wave 2 - Funnel

Na het formuleren van een killer aanbod moeten we dit aanbod aan de juiste personen kunnen tonen op het juiste moment. We bepalen hoe we in contact kunnen komen met de doelgroep en hoe we ze enthousiast kunnen maken voor de brand en het product. Daarnaast gaan we bepalen hoe de verkoop plaats zal vinden: bellen, webinar, verkooppagina etc.

Wave 3 - Adverteren

Nadat we alles uitgedacht hebben is het tijd om het plan te implementeren en te starten met adverteren. Belangrijk is dat er goed communicatie is tijdens het adverteren. Wij rapporteren op regelmatige basis de KPI's zodat de klant goed de vinger aan de pols kan houden.

Wave 4 - Feedback

Het verwerken van de feedback is een continu proces tijdens het adverteren. We geven advies naar aanleiding van de resultaten die we zien in het adverteren en sturen proactief bij.

Hoe doen we dat dan?

Hierboven is beschreven wát we per project doen, maar nog niet hoe. We starten een trajct normaal gesproken met een:

Tekentafelsessie

We starten het traject met een tekentafelsessie van een dagdeel, bij ons op kantoor in Apeldoorn of online. In deze sessie bespreken we de doelen van het project en maken een schets van het aanbod en de funnel dat naar dat aanbod leidt.

Wie?
Dit is een live sessie die we samen met jou als klant hebben.

Plan van aanpak

Naar aanleiding van de Tekentafelsessie schrijven we een plan van aanpak. We houden het beknopt hoor, we zijn praktisch ingesteld. Maar het is wel belangrijk om duidelijk te hebben wat we gaan doen.

Wie?
Dit doen wij, Four Waves.

Funnel en content maken

Waarschijnlijk is er wel het een en ander te maken voor de funnel zoals een weggever, teksten, landignspagina’s en afbeeldingen. Onze aanpak is wel pragmatisch waardoor we met een minimale middelen starten en niet heel lang aan het ‘bouwen’ zijn.

Wie?
De content en de funnel maak jij als klant. We kunnen daar wel in adviseren, ook kunnen we mensen aanbevelen die dat voor je kunnen doen.

Adverteren

Als alles klaar staat gaan we starten met adverteren. We starten hierbij met het testen van verschillende met name afbeeldingen en teksten. De best presterende houden we en de minst presterende zetten we uit. Wekelijks rapporteren we de KPI’s.

Wie?
Dit doen wij, Four Waves.

Maandelijks overleg

Ongeveer maandelijks bellen we om de voortgang te bespreken en bepalen of er bijgestuurd moet worden.

Wie?
Dit is een live sessie die we samen met jou als klant hebben.